"ใส่ใจคุณภาพงาน ด้วยมาตรฐานมืออาชีพ"

Web Design + SEO Promotion

Package Mini Web+SEO Mini Plus Web+SEO
ค่าจดทะเบียน Domain Name ปีแรก
ค่าจดทะเบียน Hosting ปีแรก
ค่าจดทะเบียน Domain & Hosting ปีต่อไป 2,000.- 2,000.-
พื้นที่เก็บข้อมูล 1 GB 2 GB
ออกแบบหน้าเว็บไซต์ 1 หน้า 1-5 หน้า
Graphic & Slide Show Standard Pro+Flash
Email 5 Email 10 Email
โปรโมทเว็บไซต์ 1 ปี
รองรับการทำ Search Engine (Google) SEO
ราคา ราคาพิเศษ ราคาพิเศษ

Mini Promotion

Package Mini Mini Plus
ค่าจดทะเบียน Domain Name ปีแรก
ค่าจดทะเบียน Hosting ปีแรก
ค่าจดทะเบียน Domain & Hosting ปีต่อไป 1,250.- 1,250.-
พื้นที่เก็บข้อมูล 500 MB 500 MB
ออกแบบหน้าเว็บไซต์ 1-5 หน้า 1-5 หน้า
Graphic & Slide Show Standard Pro+Flash
Email 5 Email 10 Email
ระบบ Back Office
เพิ่ม แก้ไข ลบ รูปภาพ
เพิ่ม แก้ไข ลบ ข่าวสาร
เพิ่ม แก้ไข ลบ สินค้า
เพิ่ม แก้ไข ลบ หมวดหมู่ สินค้า
จำนวนสินค้าที่ลงให้
ระบบ Show สินค้า
แบบฟอร์ม จอง/สั่งซื้อสินค้าผ่าน Email
ระบบคำนวณค่าใช้จ่าย
รองรับการทำ Search Engine (Google) SEO
ราคา 5,500 8,500

Monthly Webdesign Promotion

Package Monthly Basic Professional E-Commerce
Basic
E-Commerce
Pro
E-Commerce
Platinum
ค่าจดทะเบียน Domain Name ปีแรก
ค่าจดทะเบียน Hosting ปีแรก
ค่าจดทะเบียน Domain & Hosting ปีต่อไป 1,250.- 1,250.- 1,250.- 1,250.- 1,250.-
พื้นที่เก็บข้อมูล 500 MB 500 MB 1 GB 2 GB 5 GB
ออกแบบหน้าเว็บไซต์ 1-5 หน้า 1-5 หน้า 1-10 หน้า 1-10 หน้า 1-10 หน้า
Graphic & Slide Show Standard Pro+Flash Pro+Flash Pro+Flash Pro+Flash
Email 5 Email 10 Email Unlimit Unlimit Unlimit
เพิ่ม แก้ไข ลบ รูปภาพ
เพิ่ม แก้ไข ลบ ข่าวสาร
เพิ่ม แก้ไข ลบ สินค้า
เพิ่ม แก้ไข ลบ หมวดหมู่ สินค้า
ระบบ Show สินค้า
แบบฟอร์ม จอง/สั่งซื้อสินค้าผ่าน Email
ระบบคำนวณค่าใช้จ่าย
รองรับการทำ Search Engine (Google) SEO
ราคา ออกแบบ+จัดทำเว็บไซต์ 5,000.- 5,000.- 6,000.- 6,000.- 8,000.-
ราคา/เดือน 800.- 900.- 1,200.- 1,500.- 2,000.-