"ใส่ใจคุณภาพงาน ด้วยมาตรฐานมืออาชีพ"

Our Services

Web Design

เรารับออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ โดยเน้นการออกแบบที่สวยงาม ด้วยเทคนิคทางศิลปะโดยทีมงาน ที่มีประสบการณ์และมีความเป็นมืออาชีพ สร้างระบบ Back office ที่มีประสิทธิภาพให้แก่ลูกค้า ยึดความ ต้องการของลูกค้าเป็นหลัก และ มุ่งเน้นการทำงานที่ตรงทุกความต้องการของลูกค้า

ขั้นตอนการทำเว็บไซต์

  1. เมื่อลูกค้าตกลงทำเว็บไซต์ ชำระเงินงวดแรก 40% ของเงินทั้งหมด
  2. ลูกค้ารวบรวมข้อมูลทั้งข้อความและรูปภาพแยกเป็นโฟลเดอร์แต่ละเมนู และส่งมาให้กับทางบริษัท
  3. รวบรวมข้อมูลและรูปภาพ เตรียมการออกแบบเว็บไซต์ ทำหน้าเว็บไซต์ตัวอย่าง 3-4 แบบ ให้ลูกค้าเลือก
  4. ใช้เวลาในการจัดทำประมาณ 15 วัน (กรณีที่เป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลอย่างเดียว ไม่มี backoffice)
  5. ลูกค้าจะได้ดูเว็บไซต์หน้าแรกอีกภายใน 7 วันทำการ (เว็บไซต์ ออนไลน์) ชำระเงินงวดที่สอง 30% ของเงินทั้งหมด
  6. แก้ไขเว็บไซต์ตามที่ลูกค้ามีการคอมเม้นท์ โดยแก้ไขงานจนกว่าลูกค้าจะพึงพอใจ
  7. ลงข้อมูลให้ครบทุกหน้า
  8. ลูกค้าตรวจสอบความเรียบร้อยของงาน ลูกค้าชำระเงินงวดที่สาม 30% ของเงินทั้งหมด