รับทำเว็บไซต์
ออกแบบเว็บไซต์
ทำเว็บราคาถูก
รับทำเว็บไซต์เชียงใหม่

รับออกแบบเว็บไซต์

 

รับออกแบบเว็บไซต์

 

เรารับออกแบบเว็บไซต์ เชียงใหม่โดยเน้นการออกแบบเว็บไซต์ที่สวยงาม ด้วยเทคนิคทางศิลปะโดยทีมงานที่มีประสบการณ์และมีความเป็นมืออาชีพรับทำเว็บดีไซน์ราคาถูกสร้างระบบ Back office ที่มีประสิทธิภาพให้แก่ลูกค้า ยึดความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก และมุ่งเน้นการทำงานที่ตรงทุกความต้องการของลูกค้า

  • ออกแบบเว็บไซต์ทั่วไป Web Design การออกแบบเว็บไซต์ (Web Desing) นั้น ต้องออกแบบเว็บไซต์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ทั้งร้านค้า บุคคลธรรมดา นิติบุคคลหรือหน่วยงานต่าง ๆ โดยเน้นถึงการออกแบบที่ทันสมัย สวยงาม ง่ายต่อความเข้าใจ รวมถึงเวลาที่เข้าถึงเว็บไซต์ ที่สำคัญก็คือ ต้องตรงกับความต้องการของลูกค้าหลัก
  • ออกแบบเว็บไซต์ขายของ E-Commerce Website คือ การดำเนินธุรกิจการค้าหรือการซื้อขายบนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยผู้ซื้อ (Customer) สามารถดำเนินการเลือกซื้อสินค้า โดยใช้วงเงินในบัตรเครดิตโดยอัตโนมัติ ส่วนผู้ขาย (Business) สามารถนำเสนอสินค้า ตรวจสอบวงเงินบัตรเครดิตของลูกค้า ตัดสินค้าจากคลัง ประสานงานไปยังผู้จัดส่งสินค้า โดยอัตโนมัติ กระบวนการดังกล่าว สามารถดำเนินการเสร็จสิ้นบนระบบอินเตอร์เน็ต

ออกแบบเว็บไซต์เชียงใหม่

 

หลักการออกแบบเว็บไซต์

 

เว็บไซต์เป็นสื่อที่ได้รับความนิยมอย่ามากบนอินเตอร์เน็ต ซึ่งเว็บไซต์เป็นสื่อที่อยู่ในความควบคุมของผู้ใช้โดยสมบูรณ์ กล่าวคือ ผู้ใช้สามารถตัดสินใจเลือกได้ว่าจะดูเว็บไซต์ใดและจะไม่เลือกดูเว็บไซต์ใด ได้ตามต้องการ จึงทำให้ผู้ใช้ไม่มีความอดทนต่ออุปสรรคและปัญหาที่เกิดจากการออกแบบเว็บไซต์ผิดพลาดถ้าผู้ใช้เห็นว่า

เว็บที่กำลังดูอยู่นั้นไม่มีประโยชน์ต่อตัวเขา หรือไม่เข้าใจว่าเว็บไซต์นี้จะใช้งานอย่างไร เขาก็สามารถที่จะเปลี่ยนไปดูเว็บไซต์อื่นๆ ได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากในปัจจุบันมีเว็บไซต์อยู่มากมาย และยังมีเว็บไซต์ที่เกิดขึ้นใหม่ ๆ ทุกวัน ผู้ใช้จึงมีทางเลือกมากขึ้น และสามารถเปรียบเทียบคุณภาพของเว็บไซด์ต่าง ๆ ได้เอง

 

 

เว็บไซต์ที่ได้รับการออกแบบอย่างสวยงาม มีการใช้งานที่สะดวก ย่อมได้รับความสนใจจากผู้ใช้ มากกว่าเว็บไซต์ที่ดูสับสนวุ่นวาย มีข้อมูลมากมายแต่หาอะไรไม่เจอ นอกจากนี้ยังใช้เวลาในการแสดงผลแต่ละหน้านานเกินไป ซึ่งปัญหาเหล่านี้ล้วนเป็นผลมาจากการออกแบบเว็บไซต์ไม่ดีทั้งสิ้น

 

ดังนั้นการออกแบบเว็บไซต์เชียงใหม่จึงเป็นกระบวนการสำคัญในการสร้างเว็บไซต์ ให้ประทับใจผู้ใช้ ทำให้เขาอยากกลับเข้ามาเว็บไซต์เดิมอีกในอนาคต ซึ่งนอกจากต้องพัฒนาเว็บไซต์ที่ดีมีประโยชน์แล้ว ยังต้องคำนึงถึงการแข่งขันกับเว็บไซต์อื่น ๆ อีกด้วย


line